Shop Mobile More Submit  Join Login
SNSD - Wallpaper  by yenlonloilop7c SNSD - Wallpaper  by yenlonloilop7c
Up thế nầy cho nó rõ . Chém đuê ạ
Add a Comment:
 
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 2, 2013
đẹp :)
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Sep 29, 2013  Student Interface Designer
Cho mod có shadow đê, đẹp
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Sep 29, 2013  Student Interface Designer
= ) đk bạn rí khen ệp . Hạnh phúc voãi ~~~~~~~~~~
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 5, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconmihvvn:
MiHVVN Featured By Owner Sep 26, 2013  Student Digital Artist
cần blend , k nên topaz , sharpen cho nó rõ , vs cái cây sau mod k hợp cho lắm :) còn lại đẹp :)
Reply
:iconjuniel18:
Juniel18 Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Digital Artist
- Giựt tem. - Đẹp :3 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 25, 2013
Image Size
763 KB
Resolution
900×562
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
383
Favourites
24 (who?)
Comments
6
Downloads
18
×