Shop Mobile More Submit  Join Login
My Resources Pack By Les  by yenlonloilop7c My Resources Pack By Les  by yenlonloilop7c
Ngồi làm art . Thấy người ta share mình cũng đú đởn share 1 phát cho vui đời :) Và đây cũng là món quà dảnh tặng cho những bạn trong suốt thời gian này đã ủng hộ mình . Mình nghĩ mình sẽ k design trong vòng 1 tháng nữa . Cảm ơn vì tất cả sự quan tâm của các bạn dành cho mình . Mình mong các bạn sẽ k quên mình trong 1 tháng =))
Download xong nếu có art thì cre Les dùm mình
Fav + cm + watch = All
Add a Comment:
 
:iconadminyoontaeedits:
AdminYoonTaeEdits Featured By Owner Apr 28, 2014
Fav + cm + watch = All
Reply
:icongomezmybitch:
GomezMyBitch Featured By Owner Apr 5, 2014  Hobbyist
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconfcmon:
fcmon Featured By Owner Mar 26, 2014
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconmodam:
Modam Featured By Owner Mar 8, 2014
fav + cm + watch
Reply
:iconsweetberrylove:
SweetberryLove Featured By Owner Jan 18, 2014  Hobbyist Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconsandwich346789:
sandwich346789 Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconyoonatae:
YoonaTAE Featured By Owner Dec 21, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconbethruby:
Bethruby Featured By Owner Dec 15, 2013  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:icontranthanhnam25:
tranthanhnam25 Featured By Owner Dec 3, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconsweetberrylove:
SweetberryLove Featured By Owner Nov 23, 2013  Hobbyist Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconmiyeonkim2002:
miyeonkim2002 Featured By Owner Nov 19, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconannielite2k:
AnnieLite2k Featured By Owner Nov 12, 2013  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconshinyoung19:
ShinYoung19 Featured By Owner Nov 2, 2013  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconhoai9312:
hoai9312 Featured By Owner Oct 4, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconyoonasgeneration:
YoonAsGeneration Featured By Owner Sep 14, 2013  Professional Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconjonlee1909:
jonlee1909 Featured By Owner Sep 12, 2013  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All

Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Sep 9, 2013  Student Interface Designer
No Share
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Sep 5, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconnhoxmikiangelshop:
nhoxmikiangelshop Featured By Owner Sep 5, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconyunie92er:
Yunie92er Featured By Owner Sep 3, 2013  Student Artist
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconlymilk:
lymilk Featured By Owner Sep 2, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconyukilyn137:
yukilyn137 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Thanks ^^~!
Reply
:iconthuckool:
ThucKool Featured By Owner Aug 31, 2013
fav, wat, cmt
Reply
:iconrei-chanlovely98:
rei-chanlovely98 Featured By Owner Aug 31, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconfannysweetie:
FannySweetie Featured By Owner Aug 30, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconnguyenlehu:
nguyenlehu Featured By Owner Aug 27, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconyubytran:
yubytran Featured By Owner Aug 24, 2013
fav+cmt+watch
Reply
:iconckipsociu:
CkipSociu Featured By Owner Aug 23, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconjuniel18:
Juniel18 Featured By Owner Aug 23, 2013  Student Digital Artist
- Fav + Watch + Cmt = All
Reply
:iconninisweet1103:
Ninisweet1103 Featured By Owner Aug 22, 2013  Student Photographer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconnkocteen2000bn:
nkocteen2000bn Featured By Owner Aug 19, 2013  Student Interface Designer
Fav + cmt + watch = all ^^
Reply
:iconnguyenlehu:
nguyenlehu Featured By Owner Aug 18, 2013
Fav + cm + watch = All ^^
Reply
:iconnaninguyen:
NaniNguyen Featured By Owner Aug 16, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconcandysnsd:
candysnsd Featured By Owner Aug 13, 2013
Wat+Fav + CM = PATTERN
SS xin pat thôi còn mấy cái kia không cần nên gưei pat nhé
Reply
:icontaengoo1120:
Taengoo1120 Featured By Owner Aug 12, 2013  Student Artisan Crafter
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconboxkwon:
Boxkwon Featured By Owner Aug 11, 2013
Fav + cm + watch = ALL

Tks bạn 
Reply
:iconpekitchu:
PeKitChu Featured By Owner Aug 10, 2013  Student
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconpycutiee:
PyCutiee Featured By Owner Aug 10, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconyeolibaekie-holic:
yeolibaekie-holic Featured By Owner Aug 9, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconchiyul21:
ChiYul21 Featured By Owner Aug 8, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconjulipark:
julipark Featured By Owner Aug 8, 2013
Fav + cm + watch = All
Xog rùi nhé. cho tớ đc hăm =))

Reply
:iconhaphuongthao1234:
haphuongthao1234 Featured By Owner Aug 7, 2013
Đã fav + cmt + watch= xin ạ
Reply
:iconbyunjessica:
ByunJessica Featured By Owner Aug 7, 2013
fav cm watch :)
Reply
:iconyoongeehee:
Yoongeehee Featured By Owner Aug 5, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconjuneparkddh:
JuneParkddh Featured By Owner Aug 5, 2013
Fav+watch=all nha 
Reply
:iconchanrileeg2k1:
chanrileeg2k1 Featured By Owner Aug 5, 2013
Fav + cm + watch = All nha m
Reply
:iconmyeddh76:
myeddh76 Featured By Owner Aug 5, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconminh-kute:
MinH-kute Featured By Owner Aug 4, 2013  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconpunny1302:
punny1302 Featured By Owner Aug 4, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconpi-dino:
Pi-Dino Featured By Owner Aug 3, 2013
fav + cmt + wat = all, ths u
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 2, 2013
Image Size
8.8 MB
Resolution
2500×9259
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,838
Favourites
189 (who?)
Comments
330
Downloads
69
×