Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 2, 2013
Image Size
8.8 MB
Resolution
2500×9259
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,579
Favourites
190 (who?)
Comments
330
Downloads
66
×
My Resources Pack By Les  by yenlonloilop7c My Resources Pack By Les  by yenlonloilop7c
Ngồi làm art . Thấy người ta share mình cũng đú đởn share 1 phát cho vui đời :) Và đây cũng là món quà dảnh tặng cho những bạn trong suốt thời gian này đã ủng hộ mình . Mình nghĩ mình sẽ k design trong vòng 1 tháng nữa . Cảm ơn vì tất cả sự quan tâm của các bạn dành cho mình . Mình mong các bạn sẽ k quên mình trong 1 tháng =))
Download xong nếu có art thì cre Les dùm mình
Fav + cm + watch = All
Add a Comment:
 
:iconadminyoontaeedits:
AdminYoonTaeEdits Featured By Owner Apr 28, 2014
Fav + cm + watch = All
Reply
:icongomezmybitch:
GomezMyBitch Featured By Owner Apr 5, 2014  Hobbyist
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconfcmon:
fcmon Featured By Owner Mar 26, 2014
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconmodam:
Modam Featured By Owner Mar 8, 2014
fav + cm + watch
Reply
:iconsweetberrylove:
SweetberryLove Featured By Owner Jan 18, 2014  Hobbyist Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconsandwich346789:
sandwich346789 Featured By Owner Jan 1, 2014  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconyoonatae:
YoonaTAE Featured By Owner Dec 21, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconbethruby:
Bethruby Featured By Owner Dec 15, 2013  Student Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
:icontranthanhnam25:
tranthanhnam25 Featured By Owner Dec 3, 2013
Fav + cm + watch = All
Reply
:iconsweetberrylove:
SweetberryLove Featured By Owner Nov 23, 2013  Hobbyist Interface Designer
Fav + cm + watch = All
Reply
Add a Comment: