Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
July 28, 2013
Image Size
482 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,406 (3 today)
Favourites
107 (who?)
Comments
166
Downloads
129
×
Happy Birthday Tiffany by yenlonloilop7c Happy Birthday Tiffany by yenlonloilop7c
Thức đến đúng 12h đêm để hoàn thành cho xong art này :) mệt nhưng vui . Lần đầu tiên làm mịn ảnh . Không biết nó có đẹp k . Tìm res đúng 1 tiếng :( Mong các bác chém dùm =))
Add a Comment:
 
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner Apr 25, 2014  Student Interface Designer
đẹp quá e ơi ><
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Apr 27, 2014  Student Interface Designer
:love: đk cái res ệp ạ 
Reply
Hidden by Commenter
:iconbapcaidunsoi:
bapcaidunsoi Featured By Owner Mar 13, 2014
Mần quen lun Su G2k1 Thanh Hóa 
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Mar 14, 2014  Student Interface Designer
Les 2ker ạ :v 
Reply
:iconbapcaidunsoi:
bapcaidunsoi Featured By Owner Mar 13, 2014
Eo ôi sao ss des đẹp . Máu GATO nỗi lên roài nầy aaaaaaaaaaaaaaaaa . Quăng cko mik cái PNg Tv dc hăm dzậy * Kéo áo *
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Mar 14, 2014  Student Interface Designer
bạn ghi PNG TV là đk đó 
Reply
:iconbapcaidunsoi:
bapcaidunsoi Featured By Owner Apr 9, 2014
cơ mà nó ko đẹp như cái của ss :)
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Apr 9, 2014  Student Interface Designer
ơ ơ , tớ down kieur đó mà
Reply
:iconbringthe-boysout:
bringthe-boysout Featured By Owner Oct 26, 2013  Student Interface Designer
làm mịn hơi bị quá tay rồi bạn ạ.. màu blend k hòa hợp với cả bố cục của art lắm, nhưng xếp texture có vẻ đẹp :3 text thì mình cảm thấy nó cứ kiểu thô thô kiểu j ý:3 nói chung là đẹp :3
Reply
Add a Comment: