Shop Mobile More Submit  Join Login
G.NA by yenlonloilop7c G.NA by yenlonloilop7c
Lần đầu tiên trong đời làm thể loại này . Ngu xi ... Hâm mộ bạn Dorabin EXOtic-Shinniee >.< chúng  làm khoản ảo ảo nầy đệp thật <333333333333
 Credit:
-Model: G.NA
by Sellscarol
-Res: Collect By Les ( in my fav)
-PSD coloring: yenlonloilop7c ( PSD #27)

Favorite = La la la la Heart 

Comment = Huggle! Heart 

Add a Comment:
 
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Sep 24, 2014  Student Interface Designer
daothuyduyen  :vvvvvvvvvvv mix tt nè m
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Sep 25, 2014  Student Interface Designer
mix đẹp nè :vvvvvv
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jun 17, 2014  Student Interface Designer
Đẹp bome = ))
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 17, 2014  Student Interface Designer
<333 tks bome =)))))
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
Mix đẹp ha~ 
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
Tks Lú = ))))))))))
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Ù uôi, t được ngưỡng mộ hả (?) 
= ))
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
= )))))))) ừ , 1 đống đứa hâm mộ m á = )
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
Đứa nào O.O 
Reply
:iconshynjoyer:
ShynJoyer Featured By Owner Jun 6, 2014
em thấy cái render đằng sau cứ kiểu gì á .-.
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Đẹp :happybounce: Chỉ chụy làm đi e Love 
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jun 6, 2014
t cũng hâm mộ chúng nó !! người gì mà đét đẹp như quỹ[EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon 
Reply
:iconyongyomin:
YongYoMin Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
sao ta lại nghĩ mix tt dùng coloring màu đậm như của Picanta sẽ đẹp hơn nhỉ ?
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Đúng ròi,ta cũng hâm mộ :'(
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 6, 2014
Image Size
691 KB
Resolution
600×480
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
226
Favourites
24 (who?)
Comments
14
Downloads
9
×