Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Member Wang YuanMale/Vietnam Groups :iconsone-art-love-snsd: SONE-ART-LOVE-SNSD
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 79 Deviations 8,991 Comments 33,193 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Webcam

Groups

Activity


Đấy! Được cái hôm nghỉ ở nhà thì méo nghĩ ra 1 cái đếch gì để des 
Thực là lụt nghề rồi ah~
Huhu ~ Nhớ hồi xưa ghê ~ Up art suốt ngày ~ Được khen suốt ngày ah~
Rồi có bao nhiều thím nch nữa ý ~
huhuhu mấy thím 2k bỏ DA hết rồi >.< 
Mấy thím bỏ em hết rồi ~
Bh DA toàn mấy 2k2, 2k3 không hà >.<
huhuhuh
em nhớ mấy thím quá~
Lụt nghề rồi ~ Des h còn xấu hơn cả mấy bạn newbie ý ~
Huhuuhuhu ~
Hết lớp 9 mấy thim nhớ comeback chơi với e nha~
Năm ngoái h này des nhiều lắm ý~
DA đông vui ~ Năm nay buồn ghiaaaaaaaaaa

deviantID

yenlonloilop7c's Profile Picture
yenlonloilop7c
Wang Yuan
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconja-driang:
Ja-Driang Featured By Owner 9 hours ago
. Wat back
. Mần luông
Reply
:iconlinhkunn2k1:
linhkunn2k1 Featured By Owner 17 hours ago  New member Student Interface Designer
mần ạ :3
Reply
:iconmonberry:
MonBerry Featured By Owner 3 days ago  Student Interface Designer
thăm, nhớ t k? :)
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
dép dép nhớ chứ babeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Reply
:iconmonberry:
MonBerry Featured By Owner 7 hours ago  Student Interface Designer
hạnh phúc vãi
Reply
:iconrian2705:
rian2705 Featured By Owner 4 days ago
thăm m La la la la La la la la 
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
mớn babeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <33333333
Reply
:iconcherish-rl22:
cherish-rl22 Featured By Owner 4 days ago  Student Interface Designer
*lắc mông* 
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
*múa lụa * *sờ mông * oa oa thích ghiaaaaaaaaaaaa
Reply
:iconcherish-rl22:
cherish-rl22 Featured By Owner 17 hours ago  Student Interface Designer
*bép* mông trắng mịn màng ai cho sờ = ))
Reply
Add a Comment: