Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student I NEED U - BTSMale/Vietnam Groups :iconsone-art-love-snsd: SONE-ART-LOVE-SNSD
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 94 Deviations 10,011 Comments 42,364 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

deviantID

yenlonloilop7c
I NEED U - BTS
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

*JOUNEY MANG TÍNH CHẤT PR PAGE*

Chẳng là tớ với con daothuyduyen rảnh rỗi lập trang Coloring- PSD Blend . Định lập Quotes nhưng cả 2 con cùng ngu nên thôi ~ Còn về khoản Clr + Blend là cả 2 con cùng tự tin nhất :v Chuyên des scrap mà <3 

LINK PAGE: www.facebook.com/coloringpsdbl…

Ai muốn làm admin p.m tớ hoặc con Duyên:
Face Les: www.facebook.com/ngocyen.nguye…
Face Duyên: www.facebook.com/daothuyduyen
Ahihihihihi
Mong các bạn ủng hộ chúng tớ <3  
AI MUỐN LÀM ADMIN CỨ PM tớ vs Duyên nhá <3
AI CÓ NHU CẦU BLEND HAY CẦN PSD CLR THÌ CỨ PM PAGE NHA <3

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconeun-bixd:
Eun-BixD Featured By Owner 2 days ago  Student
Happy birthday~ Be happy with what you have <3

Reply
:iconkayleephannguyen:
kayleephannguyen Featured By Owner 3 days ago
watch back?
Reply
:iconnacucheooo0909:
NaCucheooo0909 Featured By Owner Sep 3, 2015  New Deviant
watch back, pls
Reply
:iconkarrycucheoo:
KarryCucheoo Featured By Owner Aug 31, 2015  New Deviant Student Interface Designer
- Làm quen ':>
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 27, 2015  Student Interface Designer
thăm cưng T.T
Reply
:iconyoorinddh94:
YoorinDDH94 Featured By Owner Aug 16, 2015  Student Artist
Acc fb chị đi em >< =)))
Reply
:iconnganbadao:
nganbadao Featured By Owner Aug 11, 2015
thăm xị :happybounce: bão like mún sập noti iêm 
Reply
:iconsyubie-yeongie:
Syubie-Yeongie Featured By Owner Aug 7, 2015  New Deviant Student Traditional Artist
Làm quen ạ :">
Reply
:iconnacucheooo0909:
NaCucheooo0909 Featured By Owner Jul 31, 2015  New Deviant
watch back, pls
Reply
:iconbyylii:
ByyLii Featured By Owner Edited Jul 25, 2015  Student Artist
babe à nhớ aiii đây hôn :((
Reply
Add a Comment: