Shop More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Member Wang YuanMale/Vietnam Groups :iconsone-art-love-snsd: SONE-ART-LOVE-SNSD
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 105 Deviations 8,458 Comments 29,817 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Webcam

Groups

Activity


[Quotes] Yoona by yenlonloilop7c
[Quotes] Yoona
“Không hề gian dối khi nói rằng họ là gia đình thứ hai của em. Giống như em có 7 unnies và 1 dongsaeng…” – Yoona.
P/S: Lần đầu làm Quotes daothuyduyen >3<
Chém nhẹ
Credit in my fav <3 
Loading...
Ối mẹ nó chứ học hành xàm như l ý 
Điểm thi khảo sát như cc* ý . Học lệch vch >.<
Văn : 9
Toán : 10
Lý : 9.5
mà cái mẹ nó 
Anh : 7.5 
>.< aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sao Anh khó thế . Huhu giết nhau đi !

deviantID

yenlonloilop7c's Profile Picture
yenlonloilop7c
Wang Yuan
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconbotgiat15:
BotGiat15 Featured By Owner 5 hours ago  New member
Làm quen
Reply
:iconvinaminn:
VinaMinn Featured By Owner 1 day ago  New member
. Watch me ?
Reply
:iconjellie-designer:
Jellie-Designer Featured By Owner 1 day ago  New member Student Interface Designer
làm quen, art bạn đẹp lắm T.T
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
heheeeeeeeee
tks bạn 
Les đz <3 2ker >.<
Reply
:iconjellie-designer:
Jellie-Designer Featured By Owner 1 day ago  New member Student Interface Designer
Jellie 2k1 :D
qh???
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
m-t đuê babe~
Reply
(1 Reply)
:iconounkhambrake:
OunkhamBrake Featured By Owner 2 days ago  New member Student Interface Designer
- Thx for the fav <3.
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner 1 day ago  Student Interface Designer
<3~
Reply
:iconalwaysmile19:
alwaysmile19 Featured By Owner 3 days ago  Student
Wat me please :)
Reply
:iconyooyoungdory99er:
yooyoungdory99er Featured By Owner 3 days ago  Student Interface Designer
eiu :v bias của eiu là gì nhể :v
Reply
Add a Comment: