Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student I NEED U - BTSMale/Vietnam Groups :iconsone-art-love-snsd: SONE-ART-LOVE-SNSD
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Premium Membership
Statistics 88 Deviations 9,829 Comments 39,801 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

deviantID

yenlonloilop7c
I NEED U - BTS
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

*JOUNEY MANG TÍNH CHẤT PR PAGE*

Chẳng là tớ với con daothuyduyen rảnh rỗi lập trang Coloring- PSD Blend . Định lập Quotes nhưng cả 2 con cùng ngu nên thôi ~ Còn về khoản Clr + Blend là cả 2 con cùng tự tin nhất :v Chuyên des scrap mà <3 

LINK PAGE: www.facebook.com/coloringpsdbl…

Ai muốn làm admin p.m tớ hoặc con Duyên:
Face Les: www.facebook.com/ngocyen.nguye…
Face Duyên: www.facebook.com/daothuyduyen
Ahihihihihi
Mong các bạn ủng hộ chúng tớ <3  
AI MUỐN LÀM ADMIN CỨ PM tớ vs Duyên nhá <3
AI CÓ NHU CẦU BLEND HAY CẦN PSD CLR THÌ CỨ PM PAGE NHA <3

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconsunbabe2k4:
sunbabe2k4 Featured By Owner Jun 23, 2015  Student Interface Designer
Làm quen
Reply
:iconasami-design:
Asami-Design Featured By Owner Jun 19, 2015  New Deviant
watch back me, please
Reply
:iconminahdsw:
MinahDSW Featured By Owner Jun 16, 2015  Student Interface Designer
lq+watch back dc ko ạ?
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 17, 2015  Student Interface Designer
Les 2ker ^^
Reply
:iconminahdsw:
MinahDSW Featured By Owner Jun 18, 2015  Student Interface Designer
muối g2k2
Reply
:icon20112002flora:
20112002flora Featured By Owner Jun 11, 2015  New Deviant Student Interface Designer
.  Watch back, pls
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jun 4, 2015
Lâu mới ghé Les huuu / \ 1k watchers ghê quá mạ nhaa = ))
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 14, 2015  Student Interface Designer
huhuhuhuuh con điên nhớ t k~
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Jun 15, 2015
Có chơ~ Les cutie mắt nai bỏ chuồng của t đi bao lâu rồi chưa về huuu T^T = ))
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 15, 2015  Student Interface Designer
Ôi chài ~
cái chữ đọc muốn lòi con mắt t :'(
t ở ẩn mấy tháng nay ~ h còm bạch r đây ~
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: